Fiskarin koulu

Hankesuunnitelma ja perusparannus, 2017-
Rakennuttaja Tako ry

Bruttoala 1753 m2


Kulttuurin, kädentaitojen ja taidealojen kehittämisyhdistys Tako ry on Fiskarsin ruukissa toimiva yhdistys, jonka tarkoitus on edistää kädentaitojen ja taidealojen asemaa ja arvostusta sekä näiden alojen osaamista.

Poikkeuksellista yhdistyksen toiminnassa on se, että Tako ry omistaa Fiskarsin koulun kiinteistöt ja vuokraa ne Raaseporin kaupungille, joka järjestää tiloissa ala-asteen perusopetusta sekä esikoulu- ja iltapäiväkerhotoimintaa. Koululla on paljon toimintaa myös kouluajan ulkopuolella; Fiskarin koulu ja viereinen vanha kansakoulu (TAKOTALO) ovat vuokrattavissa esim. kerhoja ja tapahtumia varten.

Fiskarin koulu valmistui vuonna 1957. Arkkitehtina toimi Lars Rejström, joka oli vastikään aloittanut oman praktiikan työskenneltyään sitä ennen pitkään Hilding Ekelundin toimistossa. Fiskarin koulu on 1950-luvun pätevää ja kaunista kouluarkkitehtuuria, joka palvelee hyvin myös nykyaikana.

Rakennuksessa tehdään kattava peruskorjaus, jonka ensimmäinen vaihe valmistui kesällä 2018.