Taalintehtaan kehittämissuunnitelma

Tämän päivän Taalintehdas on vireä kaupunkimainen 1700 asukkaan keskus meren äärellä. Keskusta on rakentunut alun perin raudanjalostuslaitosten ympärille.

1600-luvulla alkunsa saanut teollisuustoiminta
jatkuu
edelleen paikkakunnalla – tästä syystä Taalintehdas on merkittävä ja erikoislaatuinen teollisuushistoriallinen kokonaisuus.

dal-ufdkuva12.jpg

 

dal-ufdkuva27.jpg


 

Arkkitehtitoimistoltamme tilattiin kehittämissuunnitelma, jossa esitetään ratkaisuja keskustan rakenteellisten ja ulkonäköön liittyvien ongelmakohtien parantamiseksi. Kehittämissuunnitelma kokoaa nykyiset elementit; teollisuushistorialliset muistomerkit, satamatoiminnat ja arkipäivän elämän, ja osoittaa, miten keskustan ulkoista ilmettä voidaan kehittää tästä eteenpäin.    

Yllä olevat kuvat ovat tietokoneillustraatioita suunnitellusta miljööstä; uudet kiveykset, kadunkalusteet ja opasteet, uusi valaistus sekä parannetut liikenne- ja pysäköintijärjestelyt tekevät ympäristön viihtyisäksi ja turvallisebalticjazz08_081.jpgksi.

 Alueen rauniot ovat muinaismuistolain suojaamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Kehittämissuunnitelmassa on esitetty, miten konservoimalla raunioita ja täydentämällä kokonaisuutta uusilla rakenteilla voidaan esittää katsojalle mielikuva entisestä teollisesta maisemasta ja raudanjalostuksen vaiheista. Arkkitehtitoimistomme on myös laatinut vanhan masuunialueen restaurointisuunnitelmat. Restauroitu masuuni toimii nykyään informaatiokeskuksena ja kesätapahtumien monitoimitilana.

Kehittämissuunnitelman ohjaustyöryhmään kuului edustajia Taalintehtaan museosta, kunnasta sekä Lounais-Suomen ympäristökeskuksesta. Suunnitelmissa huomioitiin Museoviraston asettamat ohjeet ja hankesuunnitelmaperiaatteet.

 

dal-valaistut_hiiliuunit_012.jpg