Baltic Jazz

skissiknteisetvrit.jpg

Baltic Jazz –festivaali on maan suurimpia jazz-tapahtumia. Heinäkuinen Itämeren alueen musiikkipiirejä yhdistävä festivaali on kerännyt kuulijoita meren äärelle jo 17 vuoden ajan.

Jazzmusik i Dalsbruk rf tilasi vuonna 2004 arkkitehtitoimistoltamme suunnitelman Baltic Jazz-festivaalialueen uudelleen järjestelyistä.

Suunnitelman tavoitteena
oli selvittää, miten esiintymisalueet voitaisiin sovittaa entistä paremmin yhteen Taalintehtaan ruukinmiljöön kanssa; millä tavalla uudet esiintymislavat ja uudet kiinteät rakenteet sijoitetaan teollisuushistoriallisesti arvokkaiden muistomerkkien yhteyteen – unohtamatta Taalintehtaan merellistä ilmettä. Arkkitehtitoimistomme on tehnyt Taalintehtaalle myös laajemman kehittämissuunnitelman.

Ylinnä luonnos hiiliuunialueen kattamisesta purjemaisin telttakatoksin
Alla on tietokoneillustraatio hiiliuunialueen kattamissuunnitelmasta.
Alinna Baltic Jazz -festivaalin yleisöä restauroidun masuunin luona kesällä 2008.

bal-hiilitelttapespekstiivikuva.jpg

 

balticjazz08_090.jpg