Taalintehtaan masuunialueen restaurointi

dal-masuuni_7.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dal-masuuni_6b.jpgRestauroinnin pääperiaatteena oli, että olemassa olevat rauniot konservoidaan sellaisinaan ja kaikki uudet rakenteet tehdään täysin uusista materiaaleista. Uusilla rakennelmilla haluttiin palauttaa rakennuksen kadonneiden osien hahmo ja mittasuhteet. Uusissa rakenneosissa käytettiin ruostutettua Cor-Ten –terästä, joka vastaa ulkonäöltään raunioissa säilyneitä rautaosia. Uusien rakenteiden tarkoituksenmukainen selkeys kuvastaa teollisuusperinteen hyveitä; näin syntyneet uudet tilat ovat lisäksi karulla tavalla seestyneitä. Masuuni toimii nykyään informaatiokeskuksena ja tapahtumien monitoimitilana.
Rakennuttaja: Suomen valtio
Projekti toteutettiin Museoviraston valvonnassa.
Katso myös: Taalintehtaan
kehittämissuunnitelma

balticjazz08_063.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

balticjazz08_078.jpg