Lahden lyseo

Vuonna 1928 valmistunut punatiilinen koulurakennus mainitaan yleiskaavassa arvokkaana kohteena. Hjalmar Åbergin ja Toivo Salervon suunnittelema lyseo onkin 1920-luvun koulurakentamista näyttävimmillään - juhlallinen ilme, tiukka symmetria ja hienovarainen klassistinen koristelu. Koulukompleksiin kuuluu myös vuonna 1963 valmistunut lisärakennus, jonka on suunnitellut Ahti Korhonen.

Peruskorjauksen myötä lyseosta tuli urheiluun ja luonnontieteisiin painottunut lukio, jossa on noin 750 oppilasta. Rakentaminen alkoi kesällä 2012 ja kohde valmistui kesällä 2014. Kohteen laajuus on 8000 m2.

Peruskorjaus oli osin restauroivaa, osin perusparannusluontoista. Vanhimman osan kellarissa tehtiin suuria muutostöitä; rakennettiin uusi kirjasto ja uusittiin keittiö- ja ruokailutilat. Vanhan osan ja 1960-luvun siipirakennuksen väliin rakennettiin uusi ns. Mediatori. Peruskorjauksen yhteydessä tehtiin myös uusi laajennusosa, jossa on kuntosali oheistiloineen.

Täydelliseen peruskorjaukseen kuului myös uuden hissin ja liikuntaesteisten luiskan rakentaminen sekä talotekniikan uusiminen.

Kohteen pääsuunnittelusta vastasi Arkkitehtitoimisto Minkkinen Oy.
Arkkitehtisuunnittelusta vastasi työyhteenliittymä Minkkinen Oy - Hormia Oy.

 Lahden_lyseo_koulu_esteettomyys_liikuntaesteisten_luiska_4563.JPG

Koulu__juhlasali_restaurointi_4540.JPG

Lahden_lyseo_peruskorjaus_4537.JPG

Lahden_lyseo_restaurointi_4547.JPG

Mediatori_4443.JPG

Kuntosali_Lahden_lyseo_4499.JPG

Liikuntasali_Lahden_lyseo_4480.JPG