Toholammin pitäjätalo

pajamki1.jpg

Keskipohjalaisen autiotalon korjaaminen juhla- ja näyttelytiloiksi on ollut vähävaraisen mutta sitkeän kannatusyhdistyksen pitkäaikainen suururakka. Lähtökohta oli pahoin rapistunut hirsitalo kauniissa jokilaaksomaisemassa. Arkkitehtisuunnittelu käsitti päärakennuksen perusteellisen mittauksen, inventoinnin ja rakennushistoriallisen tutkimuksen, yksityiskohtaiset
korjauspiirustukset ja ohjeet;
mm. runsaasti rakennedetaljeja,paj-imgp2946.jpg
takanrekonstruktiopiirustukset
sekä värityssuunnitelman
perinteisin maalein ja tapetein.
Lisäksi rakennusryhmää täydennettiin
mm. tuulimyllyllä sekä suurella
ulkorakennuksella, johon koottiin
vanhoja työkaluja ja koneita.
Suomen
Kulttuurirahaston Keski-Pohjanmaan rahasto myönsi arkkitehdeille, Tuulia ja Lasse Minkkiselle, apurahan pitäjätalon restaurointisuunnittelua varten vuonna 1994.
Rakennustyöt
toteutettiin
talkoovoimin sekä
aikuiskoulutuskeskuksen 
paj-imgp2942.jpgoppilastyönä.
Tänään rappiovaiheesta ei näy jälkeäkään. Tunnelma ei ole museomainen vaan pihapiirissä on elävän kodin tuntu. Pitäjätalossa järjestetään mm. perhetilaisuuksia, seuroja, konsertteja, kokouksia ja näyttelyjä. 

”Restaurointi on kuin emännän työ: kun se on hyvin tehty, sitä ei huomaa.”

 

 


pajamki2.jpg