Toholammin pitäjätalo

pajamki1.jpg

Keskipohjalaisen autiotalon korjaaminen juhla- ja näyttelytiloiksi on ollut vähävaraisen mutta sitkeän kannatusyhdistyksen pitkäaikainen suururakka.
Lähtökohta oli pahoin rapistunut hirsitalo kauniissa jokilaaksomaisemassa.

Arkkitehtisuunnittelu käsitti päärakennuksen perusteellisen mittauksen, inventoinnin ja rakennushistoriallisen tutkimuksen, yksityiskohtaiset korjauspiirustukset ja ohjeet;
mm. runsaasti rakennedetaljeja,
takan rekonstruktiopiirustukset sekä
värityssuunnitelman perinteisin maalein ja tapetein.paj-imgp2946.jpgLisäksi rakennusryhmää täydennettiin
tuulimyllyllä sekä suurella ulkorakennuksella,
johon koottiin vanhoja työkaluja ja koneita.

Suomen Kulttuurirahaston Keski-Pohjanmaan rahasto myönsi arkkitehdeille, Tuulia ja Lasse Minkkiselle, apurahan pitäjätalon restaurointisuunnittelua varten vuonna 1994. Rakennustyöt toteutettiin talkoovoimin sekä
aikuiskoulutuskeskuksen oppilastyönä.
Tänään rappiovaiheesta ei näy jälkeäkään. Tunnelma ei ole
museomainen vaan pihapiirissä on elävän kodin tuntu.
paj-imgp2942.jpgPitäjätalossa järjestetään perhetilaisuuksia, seuroja, konsertteja, kokouksia ja näyttelyjä.

”Restaurointi on kuin emännän työ: kun se on hyvin tehty, sitä ei huomaa.”